1 0 2 2

jongeren vonden al een baan!

1000 jongeren een baan!

De provincie Overijssel investeert samen met jeugdzorginstellingen Jarabee, Trias Jeugdhulp en Pactum Jeugd en Opvoedhulp en diverse andere partijen in de arbeidsmarktkansen voor kwetsbare jongeren. Deze jongeren willen en kunnen werken, maar werken niet en gaan door allerlei problemen niet meer naar school.

Werkgevers die werkplekken bieden, ontvangen van de provincie Overijssel onder voorwaarden een vergoeding voor de begeleiding van een jongere voor de duur van een jaar. Ook moet het bedrijf de jongere scholingsmogelijkheden bieden, die ervoor zorgen dat de jongere een beroepskwalificatie kan halen.

Actueel

Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met

Sallcon, Overijsselse gemeenten, VNO-NCW, MKB, POWI-Regio Twente, ROC van Twente, AOC, Attendiz, LSG-Rentray, Bureau Jeugdzorg Overijssel, Jeugdreclassering, COLO, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn, Politie Twente, UWV WERKbedrijf en Jongerenloket

en met de volgende partners

JarabeeTrias JeugdhulpPactumProvincie Overijssel